default
ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH. KIỂM TOÁN VÀ THẨM TRA CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH. KIỂM TOÁN VÀ THẨM TRA CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

25/01/2024

CHƯƠNG TRÌNH. KIỂM TOÁN VÀ THẨM TRA CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG - Ts.NCVCC Lê Văn Long

Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

22/01/2024

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Ts. NCVCC Lê Văn Long

Chi tiết
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

22/01/2024

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG - Ts. CVCC Lê Văn Long

Chi tiết
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KIẾN THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KIẾN THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

19/01/2024

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KIẾN THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUY MÔ NHỎ CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DƯỚI 15 TỶ - Ts. NCVCC Lê Văn Long

Chi tiết

Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE)
  • Đang truy cập: 9 , Tổng truy cập: 219292