Về ICUE


Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE) được thành lập từ năm 2013 do Tiến sỹ  Phạm Sỹ Liêm – nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng là Viện trưởng, đến tháng 3-2018 được chuyển giao cho TS Nguyễn Hồng Hạnh – nguyên Phó Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị - Bộ Xây dựng làm Viện trưởng.

ICUE là một tổ chức khoa học công nghệ về kinh tế xây dựng và phát triển đô thị. Từ khi thành lập đến nay, Viện đã thực hiệc các đề tài khoa học do Bộ Xây dựng và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam giao. Thực hiện các dịch vụ tư vấn với các địa phương và các nhà đầu tư trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, các đề án, chương trình phát triển đô thị, các dự án về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; định mức, đơn giá nhà ở, thị trưởng bất động sản; hợp tác với các trường đại học và học viện trong  công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển đô thị, nổi bật hơn cả là một số hoạt động trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư và phát triển không gian công cộng cho các đô thị thí điểm phát triển tăng trưởng xanh, thông minh với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của tổ chức Health Brigde Canada.

 

Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE)
  • Đang truy cập: 8 , Tổng truy cập: 232690