Tin tổng Hội
Tin hoạt động của Chủ tịch Trần Ngọc Hùng Tại Bình Dương và Đồng Nai

Tin hoạt động của Chủ tịch Trần Ngọc Hùng Tại Bình Dương và Đồng Nai

10/10/2019

Hiện nay Hội có hơn 300 hội viên, trong đó có 22 hội viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ 4 (2014-2019). Trong nhiệm kỳ này, Hội Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã tham gia thẩm định nhiều đồ án quy hoạch xây dựng về quy hoạch vùng, quy hoạch chung và các đồ án quy hoạch chi tiết.

Chi tiết

Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE)
  • Đang truy cập: 1 , Tổng truy cập: 188353