GIỚI THIỆU
Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE) được thành lập từ năm 2013 do Tiến sỹ  Phạm Sỹ Liêm – nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng là Viện trưởng, đến tháng 3-2018 được chuyển giao cho TS Nguyễn Hồng Hạnh – nguyên Phó Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị - Bộ Xây dựng làm Viện trưởng. ICUE là một tổ chức khoa học công nghệ về kinh tế xây dựng và phát triển đô thị. Từ khi thành lập đến nay, Viện đã thực hiệc các đề tài khoa học do Bộ Xây dựng và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam giao. Thực hiện các dịch vụ tư vấn với các địa phương và các nhà đầu tư trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, các đề án, chương trình phát triển đô thị, các dự án về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; định mức, đơn giá nhà ở, thị trưởng bất động sản; hợp tác với các trường đại học và học viện trong  công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển đô thị, nổi bật hơn cả là một số hoạt động trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư và phát triển không gian công cộng cho các đô thị thí điểm phát triển tăng trưởng xanh, thông minh với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của tổ chức Health Brigde Canada.

 
 
Banner center 1
Banner center 2
TS. Nguyễn Hồng Hạnh chia sẻ về sử dụng ứng dụng AI trong quản lý đô thị tại Diễn đàn đô thị Việt Nam

TS. Nguyễn Hồng Hạnh chia sẻ về sử dụng ứng dụng AI trong quản lý đô thị tại Diễn đàn đô thị Việt Nam

Chiều ngày 16 tháng 06 năm 2022, TS. Nguyễn Hồng Hạnh – Viện trưởng đã tham dự tọa đàm và phát biểu chia sẻ về sử dụng ứng dụng AI trong quản lý đô thị tại Diễn đàn đô thị Việt Nam với chủ đề “xây dựng đô thị, chuỗi đô thị thông minh kết nối trong nước và quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Hội thảo khoa học Công nghệ viễn thám và trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý không gian xanh hướng đên đô thị tăng trưởng xanh

Hội thảo khoa học Công nghệ viễn thám và trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý không gian xanh hướng đên đô thị tăng trưởng xanh

Sáng ngày 16/11/2021 Tại Hà Nội, Viện nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị _ Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học "Công nghệ viễn thám và trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý không gian xanh hướng đên đô thị tăng trưởng xanh" Tham gia Hội thảo gồm có GS-TSKH Phạm Hồng Giang (phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam), TS-KTS Trần Thị Lan Anh (Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng), TS. Trần Tuấn Ngọc (Phó Cục trưởng Cục Viễn Thám Quốc gia, Bộ Tài Nguyên và Môi

Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE)
  • Đang truy cập: 11 , Tổng truy cập: 169552
  • facebook
  • google-plus
  • youtube
  • twitter