Bộ máy tổ chức
Bộ máy tổ chức:

Nhân sự chính của Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE) gồm có 17 người, trong đó có:

     + 05 Tiến sĩ

     + 03 Thạc sĩ

     + 09 Kiến trúc sư, Kỹ sư

Ngoài các nhân sự chính, ICUE còn có mạng lưới cộng tác viên là các chuyên gia cấp cao trong các lĩnh vực Kinh tế Xây dựng và Quản lý phát triển đô thị tại các Viện nghiên cứu, trường đại học, các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp trong nước và các tổ chức Quốc tế.

 
 

Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE)
  • Đang truy cập: 12 , Tổng truy cập: 34717
  • facebook
  • google-plus
  • youtube
  • twitter