Viện Nghiên cứu Kinh tế XD và Đô thị (ICUE) và tổ chức Health Bridg (HB) Canada làm việc tại Lào Cai
 Căn cứ Công văn số 4117/UBND-QLĐT ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc lập Kế hoạch phát triển không gian công cộng trên địa bàn thành phố Lào Cai, ngày 26/3/2021, Viện Nghiên cứu Kinh tế XD và Đô thị (ICUE) thuộc Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức Health Bridge Canada tại Việt Nam (HB) đã có buổi làm việc tại Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025”.

Ngày 31/3/2021 trong chương trình công tác thường kỳ của Tổng hội Xây dựng Việt Nam với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, Viện Nghiên cứu Kinh tế xây dựng và Đô thị đã thống nhất với Cục phát triển đô thị về chủ trương tổ chức hội thảo với sự hỗ trợ của Tổ chức Health Brigde Canada tại Việt Nam, với chủ đề “Không gian công cộng trong xây dựng đô thị theo hướng xanh – bền vững tỉnh Lào Cai”.

Thời gian dự kiến: Khoảng cuối tháng 5 năm 2021.

Địa điểm: Tại thành phố Lào Cai.

Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE)
  • Đang truy cập: 2 , Tổng truy cập: 232522