default
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ do Viện thực hiện

Nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ do Viện thực hiện

03/12/2020

Chiều ngày 21/05/2020, tại trụ sở văn phòng Bộ Cây dựng, Hội đồng Khoa học công nghệ (HĐKHCN) Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thi Đề tài khoa học "Nghiên cứu xây dựng tiêu chí độ che phủ xanh hướng đến phát triển đô thị tăng trưởng xanh".

Chi tiết
Nghiên cứu cấp Bộ

Nghiên cứu cấp Bộ

14/10/2019

Cấp Bộ: Đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí độ che phủ xanh hướng đến phát triển đô thị tăng trưởng xanh” năm 2018 -2019.

Chi tiết

Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE)
  • Đang truy cập: 1 , Tổng truy cập: 232531