Hoạt động ICUE

Cuộc họp chiều ngày 10/8/2021 về Dự thảo lần 1 Phương án Quy hoạch đô thị - nông thôn thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 11/08/2021

 Ngày 15-3-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 359/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

      Để tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23/4/2021 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng đã ký Hợp đồng số 125/2021/HĐTV-QH với Liên danh tư vấn quy hoạch TP Đà Nẵng (gồm: Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển (PDI), Viện Chiến lược phát triển - Bộ  Kế hoạch và Đầu tư (DSJ) và Viện nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE) về gói thầu Tư vấn lập quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn năm 2050.

       Chiều ngày 10/8/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp (qua hình thức trực tuyến) để trao đổi thông tin và đóng góp ý kiến cho bản dự thảo lần 1 Phương án Quy hoạch đô thị nông thôn Thành phố Đà Nẵng do ICUE thực hiện.Tham dự cuộc họp với Liên danh tư vấn có đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và đại diện các quận, huyện của Thành phố Đà Nẵng. Về phía ICUE có TS. Nguyễn Hồng Hạnh - Viện trưởng, TS.KTS Nguyễn Xuân Hinh và các thành viên ICUE đã tham dự cuộc họp.

      Sau khi nghe ý kiến của các Sở, Ban ngành của thành phố Đà Nẵng, ICUE đã trao đổi để làm rõ về quan điểm phát triển, những nội dung phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đã được phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số nội dung chính của Phương án quy hoạch phát triển không gian Thành phố.

        Kết thúc cuộc họp, về cơ bản, các thành viên tham dự cuộc họp đều đã nhất trí với phương án do ICUE đề xuất. Trong thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục phối hợp để bổ sung số liệu, thông tin vào phương án quy hoạch không gian đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.