Hoạt động ICUE

Viện Nghiên cứu Kinh tế XD và Đô thị (ICUE) và tổ chức Health Bridge- Canada tại Việt Nam (HB) làm việc tại Sở GTVT - XD Lào Cai

Ngày đăng: 06/04/2021

Viện Nghiên cứu Kinh tế XD và Đô thị (ICUE) thuộc Tổng hội Xây dựng Việt Nam và tổ chức Health Bridge Canada tại Việt Nam (HB) đã có buổi làm việc tại Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai ngày 26/3/2021 nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025” và phôi hợp tổ chức hội thảo “Không gian công cộng trong xây dựng đô thị theo hướng xanh – bền vững tỉnh Lào Cai”.
 

Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE)
  • Đang truy cập: 1 , Tổng truy cập: 225260