default
DỊCH VỤ - TƯ VẤN
Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư

Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư

14/10/2019

Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư

Chi tiết
Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết

Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết

14/10/2019

Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết

Chi tiết
Thiết kế đô thị

Thiết kế đô thị

14/10/2019

Thiết kế đô thị

Chi tiết
Đầu tư xây dựng và đấu thầu

Đầu tư xây dựng và đấu thầu

14/10/2019

Đầu tư xây dựng và đấu thầu

Chi tiết
Nhà ở và thị trường bất động sản

Nhà ở và thị trường bất động sản

14/10/2019

Nhà ở và thị trường bất động sản

Chi tiết
Lập, thẩm tra định mức đơn giá

Lập, thẩm tra định mức đơn giá

14/10/2019

Lập, thẩm tra định mức đơn giá

Chi tiết
Phát triển đô thị, phát triển kinh tế địa phương

Phát triển đô thị, phát triển kinh tế địa phương

14/10/2019

Phát triển đô thị, phát triển kinh tế địa phương

Chi tiết

Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE)
  • Đang truy cập: 2 , Tổng truy cập: 169523
  • facebook
  • google-plus
  • youtube
  • twitter