Tin tổng Hội

Tin hoạt động của Chủ tịch Trần Ngọc Hùng Tại Bình Dương và Đồng Nai

Ngày đăng: 10/10/2019

Hiện nay Hội có hơn 300 hội viên, trong đó có 22 hội viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ 4 (2014-2019). Trong nhiệm kỳ này, Hội Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã tham gia thẩm định nhiều đồ án quy hoạch xây dựng về quy hoạch vùng, quy hoạch chung và các đồ án quy hoạch chi tiết.
Tham gia tư vấn, phản biện 30 dự án các loại, trong đó gần 25 dự án quy hoạch như: quy hoạch xây dựng vùng các huyện đến năm 2030; quy chế quản lý kiến trúc TP.Long Khánh, TP.Biên Hòa. Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 của TP.Biên Hòa, thị trấn Long Thành…

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ nghiên cứu để tổ chức thêm một số ban chuyên môn để đảm bảo cho công tác tư vấn, phản biện và khoa học công nghệ xây dựng giúp cho Hội hoạt động tư vấn phản biện hiệu quả hơn. Đồng thời, tiếp tục tổ chức đội ngũ chuyên gia có trách nhiệm, năng lực để thực hiện tốt công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội khi có yêu cầu.

Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE)
  • Đang truy cập: 144 , Tổng truy cập: 232681