THÀNH TỰU NỔI BẬT
Đề án phát triển các đô thị Việt Nam

Đề án phát triển các đô thị Việt Nam

10/10/2019

Đề án phát triển các đô thị Việt Nam

Chi tiết
Nâng cao năng lực công nghiệp xây lắp đáp ứng yêu cầu xây dựng

Nâng cao năng lực công nghiệp xây lắp đáp ứng yêu cầu xây dựng

10/10/2019

Nâng cao năng lực công nghiệp xây lắp đáp ứng yêu cầu xây dựng

Chi tiết
Đấu thầu công trình xây dựng ở nước ngoài

Đấu thầu công trình xây dựng ở nước ngoài

10/10/2019

Đấu thầu công trình xây dựng ở nước ngoài

Chi tiết
Phát triển ngành xây dựng đạt trình độ tiên tiến

Phát triển ngành xây dựng đạt trình độ tiên tiến

10/10/2019

Phát triển ngành xây dựng đạt trình độ tiên tiến

Chi tiết
Ngành xây dựng triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Ngành xây dựng triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng

10/10/2019

Ngành xây dựng triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Chi tiết
Nhiều công trình quan trọng đã được khởi công xây dựng

Nhiều công trình quan trọng đã được khởi công xây dựng

10/10/2019

Nhiều công trình quan trọng đã được khởi công xây dựng

Chi tiết
Những thành tựu xây dựng cơ sở vật chất

Những thành tựu xây dựng cơ sở vật chất

10/10/2019

Những thành tựu xây dựng cơ sở vật chất

Chi tiết
Ngành xây dựng bước sang thời kỳ mới

Ngành xây dựng bước sang thời kỳ mới

10/10/2019

Ngành xây dựng bước sang thời kỳ mới

Chi tiết
Thành tựu đóng góp vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội

Thành tựu đóng góp vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội

10/10/2019

Thành tựu đóng góp vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội

Chi tiết

Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE)
  • Đang truy cập: 9 , Tổng truy cập: 155887
  • facebook
  • google-plus
  • youtube
  • twitter