Hoạt động ICUE

Xây dựng Đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung Ương và các đơn vị hành chính

Ngày đăng: 14/10/2019

Xây dựng Đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung Ương và các đơn vị hành chính. Đề án đã được trình Ban chấp hành Trung ương Đảng.
ICUE

Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE)
  • Đang truy cập: 2 , Tổng truy cập: 92911
  • facebook
  • google-plus
  • youtube
  • twitter