Hoạt động ICUE

Đề án đề nghị công nhận đô thị du lịch biển Cửa Lò

Ngày đăng: 10/10/2019

Đề án đề nghị công nhận đô thị du lịch biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Tháng 12/2014 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định về việc công nhận thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An là đô thị du lịch biển.


Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE)
  • Đang truy cập: 1 , Tổng truy cập: 92902
  • facebook
  • google-plus
  • youtube
  • twitter