Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Lập, thẩm tra định mức đơn giá vùng

Ngày đăng: 10/10/2019

Lập, thẩm tra định mức đơn giá vùng


Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE)
  • Đang truy cập: 16 , Tổng truy cập: 100820
  • facebook
  • google-plus
  • youtube
  • twitter