Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Xác định định mức, đơn giá

Xác định định mức, đơn giá

10/10/2019

Xác định định mức, đơn giá

Chi tiết
Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư

Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư

10/10/2019

Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư

Chi tiết
Lập, thẩm tra định mức đơn giá vùng

Lập, thẩm tra định mức đơn giá vùng

10/10/2019

Lập, thẩm tra định mức đơn giá vùng

Chi tiết
Lập, thẩm tra suất vốn đầu tư

Lập, thẩm tra suất vốn đầu tư

10/10/2019

Lập, thẩm tra suất vốn đầu tư

Chi tiết

Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE)
  • Đang truy cập: 22 , Tổng truy cập: 100880
  • facebook
  • google-plus
  • youtube
  • twitter