Hoạt động ICUE

Đề án lập đề cương, nhiệm vụ chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Yên

Ngày đăng: 10/10/2019

Đề án lập đề cương, nhiệm vụ chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định công nhận về việc phê duyệt đề án trên.


Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE)
  • Đang truy cập: 2 , Tổng truy cập: 92908
  • facebook
  • google-plus
  • youtube
  • twitter