Nhà ở và thị trường bất động sản

Lập, thẩm tra chỉ số giá bất động sản

Ngày đăng: 14/10/2019

Lập, thẩm tra chỉ số giá bất động sản
Chỉ số giá bất động sản

Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE)
  • Đang truy cập: 20 , Tổng truy cập: 100900
  • facebook
  • google-plus
  • youtube
  • twitter